تحف وهدايا

أغراض صغيرة بأناقة كبيرة

ابتكار مُطلق وعرض مجموعة كبيرة من الإبداعات والكماليات التي تتماشى مع فكر وأسلوب الشركة.

Soft Dream Chandelier and Floor lamp

DRIADE - Candelabri

DRIADE - Tavola

DRIADE - Vetri

IITTALA - ALVAR AALTO

IITTALA - kastelhelmi

IITTALA - origo

IITTALA - TAIKA

venini - canna e fasce

venini - decori

venini - edizioni limitate

venini - incalmo

venini - opalini

Toni Zuccheri - gabbiano

Gae Aulenti - Geacolor

Alejandro Ruiz - Lei

Gae Aulenti - Polpo